Nasz Głogów - najświeższe wiadomości z Głogowa i okolic

Informacje lokalne - Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice

Surowe kary za wypalanie traw

Grzywna, więzienie i utrata dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takie grożą konsekwencje.

Wypalanie traw szybko może przerodzić się w pożar. Warto tutaj wspomnieć o ubiegłorocznym wydarzeniu. Wiosną płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że co roku wiele instytucji przestrzega przed wypalaniem traw, to zawsze znajdują się osoby, które lekceważąc te apele i za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także niszczenie środowiska naturalnego.

Warto wiedzieć, że wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw i nie poprawia jakości gleby. Za to w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny w wysokości od 5 tys. do 20 tys. zł. Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat.

Za taki czyn grożą również dotkliwe kary nakładane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania organizacja ma prawo nałożyć karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez płatności o trzy procent. Może zostać ona obniżona do jednego procenta bądź zwiększona do pięciu procent. Jeszcze wyższe sankcje są przewidziane dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 procent. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

Źródło: ARiMR

Zdjęcie: Ilustracyjne

Współpracujemy z: