Nasz Głogów - najświeższe wiadomości z Głogowa i okolic

Informacje lokalne - Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice

GDDKiA organizuje spotkania informacyjne dla mieszkańców. Będą rozmawiać o budowie obwodnicy Głogowa!

Transprojekt Gdański, działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu organizuje spotkania informacyjne w ramach opracowania pn.:?Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ).Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12?.

Harmonogram spotkań:

Powiat Głogowski:

Gmina Głogów +Gmina Kotla

26-11-2019 godz. 15.00 Serby, ul. Główna 66, sala wiejska

27-11-2019 godz. 15.00 Ruszowice, ul. Tęczowa 55, sala wiejska

Miasto Głogów

28-11-2019 godz. 15.00 Głogów - Ratusz, ul. Rynek 10, Sala Rajców

Gmina Jerzmanowa

02-12-2019 godz. 15.00 Jaczów, ul. Główna 1, Wiejski Dom Kultury

Gmina Żukowice

03-12-2019 godz. 15.00 Nielubia, świetlica wiejska

Powiat Polkowicki:

Gmina Radwanice

04-12-2019 godz. 15.00 Radwanice, ul. Szkolna 5a, Gminny Ośrodek Kultury

Podczas spotkań prezentowane będą rozwiązania projektowe. Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko, adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj możliwych ze względów technicznych, prawnych i finansowych zostaną uwzględnione. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie do 2 tygodni po spotkaniu pocztą na adres: Transprojekt Gdański spółka z o.o. ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk, FAX: 58 341 30 65 lub pocztą elektroniczną: biuro@tgd.pl z dopiskiem ?Spotkania informacyjne - obwodnica Głogowa?. Materiały do wglądu dostępne na stronie internetowej: www.dk12-glogow.pl Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału.

Współpracujemy z: